Klage adgang / Persondata politik

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til:

1.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.
Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk

eller 2.
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@dalgaardcamping.dk

Persondata politik:

For at booke ved www.dalgårdcamping.dk skal du registreres med følgende personlige oplysninger: Navn, (evt. adresse), telefonnummer og e-mail.

Du kan altså frit besøge vores hjemmeside, uden at oplyse dine personlige informationer, indtil du vælger at foretage en booking. Det være sig online booking, ved booking via mail eller telefon.

Oplysninger registreres hos Dalgård Camping opbevares i fem år efter sidste booking, hvorefter oplysningerne slettes.

Når dine personoplysninger indsamles i vores bookingsystem sikrer vi at det altid sker ved afgivelse af dit samtykke. Dvs. du er informeret om hvilke oplysninger der indsamles.

Indehaveren af Dalgårdcamping og administratorerne af vores bookingsystem har adgang til de oplysninger der registreres om dig.

Den dataansvarlige på Dalgård Camping er Diana Korsholm.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Dalgård Camping videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand og vi registrer ingen personfølsomme oplysninger.

Du har som registreret hos Dalgård Camping altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelser ifbm. dette rettes til Dalgård Camping, info@dalgaardcamping.dk