Klageadgang

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til:

1.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.
Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk

eller 2.
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@dalgaardcamping.dk